ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας οργανώνει το 6o Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στις 11-12 Σεπτεμβρίου, 2021, στο Ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα, με σκοπό την ενημέρωση Παιδο-ενδοκρινολόγων, Παιδιάτρων, Ενδοκρινολόγων και άλλων λειτουργών υγείας, που ασχολούνται με το παιδί και τον/την έφηβο, σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά και χρήζουν μάθησης, συχνής μνείας, και κριτικής αξιολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής Ανακοίνωσης ή e-Poster παρακαλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου την περίληψη της εργασίας τους on line.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Προθεσμία υποβολής εργασιών
    15 Ιουλίου 2021
  • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών μέχρι
    30 Ιουλίου 2021
  • Ημερομηνίες Συνεδρίου
    11 & 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΜΟΝΗ

Η προσέλευση στο χώρο του συνεδρίου θα γίνει βάσει των πρωτοκόλλων που θα ισχύουν την συγκεκριμένη περίοδο. Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων, Πιστοποιητικό συνεδρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ