Page 18 - 6_synedrio PaidoEndo
P. 18

 Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
Προφορικές Ανακοινώσεις
           ΕΑ5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Κάσσαρη Π.1,2, Τραγομάλου Α.1,2, Βουρδουμπά Α.1,2, Κουτάκη Δ.1,2, Παπαδοπούλου Μ.1,2, Μάνου Μ.1,2, Ιωακειμίδης Ι.3, Φίλης Κ.4, Θεοδωροπούλου Ε.4, Λυμπερόπουλος Γ.4, Ferri D.5, Καραβιδοπούλου Γ.6, Στεφανόπουλος Λ.6, Δίου7, Λέκκα Ε.6, Μαγκλαβέρας Ν.6, Ντελόπουλος Α.7, Χαρμανδάρη Ε.1,2
1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αθήνα, Ελλάδα, 2 Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα,
3 Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Στοκχόλμη, Σουηδία,4 Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Αθήνα, Ελλάδα, 5 MySphera, Βαλένθια, Ισπανία, 6 Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
         18
ΣΚΟΠΟΣ: Από τον Δεκέμβριο του 2019, η υφήλιος ήρθε αντιμέτωπη με μια παγκόσμια πανδημία εξαιτίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), η οποία οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής ως αποτέλεσμα των κατευθυντήριων οδηγιών για τη δημόσια υγεία που εισήχθησαν από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της μεταβολής του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΒigO (http://bigoprogram.eu, Horizon2020, No. 727688). Το σύστημα συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει την τεχνολογική πλατφόρμα BigO, η οποία διασυνδέεται με ένα έξυπνο κινητό (smartphone) και ένα έξυπνο ρολόι (Smartwatch), και καταγράφονται δεδομένα με αντικειμενικό τρόπο (με τη χρήση αδρανειακών αισθητήρων και GPS) για κάθε παιδί. Οι συμμετέχοντες, παιδιά και έφηβοι ηλικίας 9-18 ετών, που παρακολουθούνται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, χρησιμοποίησαν το σύστημα BigO για 4 εβδομάδες. Τους ζητήθηκε να παίρνουν φωτογραφίες των ειδών διατροφής που κατανάλωσαν και διαφημίσεων τροφίμων από το καθημερινό περιβάλλον τους, και να φορούν το ρολόι συγκεκριμένες περιόδους ανά εβδομάδα (τουλάχιστον 2 ημέρες σχολείου, 1 ημέρα του Σαββατοκύριακου και 3 οποιεσδήποτε νύχτες). Στη συνέχεια, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα παρέμβασης διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου για 3-4 μήνες και ξαναχρησιμοποίησαν το σύστημα BigO για άλλες 4 εβδομάδες (διάρκεια μελέτης: Μάρτιος 2020-Φεβρουάριος 2021).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 251 παιδιά και έφηβοι (137 αγόρια, 114 κορίτσια; mean age ± SD: 12.786 ± 2.559). Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το ΔΜΣ με βάση τα όρια που έχουν οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Κατά την αρχική αξιολόγηση, το ποσοστό των συμμετεχόντων με παχυσαρκία ήταν 76.9% και με υπερβαρότητα, 23.1%. Υψηλότερο ποσοστό αγοριών είχαν παχυσαρκία σε σύγκριση με τα κορίτσια (54.9% vs. 45.1%). Μετά από 6-7 μήνες, το ποσοστό των συμμετεχόντων με παχυσαρκία μειώθηκε κατά 3.1% (76.9% vs. 74.5%), ενώ το ποσοστό των συμμετεχόντων με υπερβαρότητα ή φυσιολογικό ΔΜΣ αυξήθηκε κατά 8.7% και 40%, αντιστοίχως (23.1% vs. 25.1%, 0% vs. 0.4%). Παρόμοιες μεταβολές παρατηρήθηκαν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Γενικά, παρατηρήθηκε μείωση του ΔΜΣ κατά 1.4% (28.1 kg/m2 vs. 27.6 kg/m2, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα καινοτόμα αυτά εργαλεία και παρεμβάσεις παρουσιάζουν αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία παρά τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής λόγω της πανδημίας COVID-19.   16   17   18   19   20